Història d’ASAC / Historia / History

ASAC neix allà per l´any 1996 fruit de l´interés d´un grup de persones per els cactus i les plantes suculentes. El 30 de novembre de 1996 es va celebrar la primera Exposició anual, al Centre Cívic Barceloneta (Barcelona). Es van presentar un centenar de plantes, entre cactus i altres suculentes, que pertanyien als associats. El primer premi el va aconseguir el Sr. Joan Bofill amb un exemplar d’Euphorbia pugniformis cristata, i el segon va ser per al Sr. Pedro Alonso Fernández, que va presentar un exemplar de Pachypodium saundersii. A la mateixa sala s’exposava una col·lecció de fotografies, la majoria fetes pel Sr. Albert Badia.

Al migdia es va celebrar un dinar al mateix local. Després hi va haver una passada de diapositives sobre Mammillaria realitzades pel Sr. Badia. Per acabar es va celebrar una assemblea en la qual es va acordar la quota per al 1997, que continuaria sent la mateixa de l’any anterior. També es va anunciar l’organització d’un viatge a Mallorca el dies 26 i 27 d’abril, l’objectiu principal de la qual era visitar diverses col·leccions de cactus i altres suculentes que hi havia a l’illa. El preu aproximat del viatge fou de 20.000 ptes. que inclouien l’avió i l’allotjament a mitja pensió. Les persones interessades podien adreçar-se al telèfon 359 38 84. Finalment, es va recordar als assistents que les reunions mensuals tindrien lloc l’últim dissabte de cada mes, a les 10 hores, al Centre Cívic del carrer de Blay núm. 34 de Barcelona.

Després d´aquest primer any de vida la nostra associació ha anat creixent i evolucionant. Nous socis han vingut i cada any s´han realitzat sortides, xerrades, intercanvis, etc.

Amb el pas del temps la nostra revista Suculentes i l’Exposisió anual han esdevingut dos pilars d’ASAC.


ASAC nace allá por el año 1996 fruto del interés de un grupo de personas para los cactus y las plantas suculentas. El 30 de noviembre de 1996 se celebró la primera Exposición anual, en el Centro Cívico Barceloneta (Barcelona). Se presentaron un centenar de plantas, entre cactus y otras suculentas, que pertenecían a los asociados. El primer premio lo consiguió el Sr. Joan Bofill con un ejemplar de Euphorbia pugniformis cristata, y el segundo fue para el Sr. Pedro Alonso Fernández, que presentó un ejemplar de Pachypodium saundersii. En la misma sala se exponía una colección de fotografías, la mayoría hechas por el Sr. Albert Badia.

Al mediodía se celebró una comida en el mismo local. Luego hubo un pase de diapositivas sobre Mammillaria realizadas por el Sr. Bahía. Para terminar se celebró una asamblea en la que se acordó la cuota para el 1997, que seguiría siendo la misma del año anterior. También se anunció la organización de un viaje a Mallorca los días 26 y 27 de abril, el objetivo principal era visitar varias colecciones de cactus y otras suculentas que había en la isla. El precio aproximado del viaje fue de 20.000 ptas. que incluyeron el avión y el alojamiento a media pensión. Las personas interesadas pudieron dirigirse al teléfono 359 38 84. Por último, se recordó a los asistentes que las reuniones mensuales tendrían lugar el último sábado de cada mes, a las 10 horas, en el Centro Cívico de la calle de Blay núm. 34 de Barcelona.

Después de este primer año de vida nuestra asociación ha ido creciendo y evolucionando. Nuevos socios han venido y cada año se han realizado salidas, charlas, intercambios, etc.

Con el paso del tiempo nuestra revista Suculentas y el Exposisió anual se han convertido dos pilares de ASAC.


ASAC was born in 1996 due to the interest of a group of people for cacti and succulent plants. On November 30th, 1996, the first annual Exhibition was held at the Civic Center Barceloneta (Barcelona). A hundred plants were introduced, both cacti and other succulents, belonging to the members of the association. The first prize was won by Mr. Joan Bofill with a specimen of Euphorbia pugniformis cristata, and the second award was for Mr. Pedro Alonso Fernández, who presented a specimen of Pachypodium saundersii. In the same room there was a collection of photographies, most of them made by Mr. Albert Badia.

At lunchtime there was a lunch in the same place. Then there was a slide exposition about Mammillaria made by Mr. Bay. Afterwards, an assembly was held in which the annual quota for 1997 was agreed, which would continue to be the same of the previous year. It was also announced the organization of a trip to Mallorca on April 26th and 27th, whose main objective was to visit several collections of cacti and other succulents that are on the island. The approximate prize of the trip was 20,000 pesetas. which included the plane and half board accommodation. Those interested could contact the phone number 359 38 84. Finally, attendees were reminded that the monthly meetings would take place on the last Saturday of each month, at 10 am, at the Civic Center of Blay Street no. 34 of Barcelona.

After this first year of life, our association has been growing and evolving. New partners have come and every year there have been exits, talks, exchanges, etc.

Over the years, our Suculentes magazine and the Annual Expo have become two pillars of ASAC.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s